fbpx

Jak Wygląda Proces?

 

OBRAŻENIA CIAŁA-PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

CZY KWALIFIKUJĘ SIĘ DO ROZPOCZĘCIA SPRAWY ?

Najlepszym sposobem dowiedzenia się, czy możecie Państwo rozpocząć sprawę, jest zadzwonienie pod numerem tel. 0208 635 5555 , lub odpowiedzenie na podane poniżej pytania:

  1. Czy Państwa nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w okresie ostatnich 3 lat?
  2. Czy nieszczęśliwy wypadek spowodowany był nie z Państwa winy?
  3. Czy doznaliście Państwo szkody podczas wypadku?

 

Jeżeli odpowiedź na wszystkie pytania brzmi TAK, prosimy pilnie o kontakt z nami pod numerem tel. 0208 635 5555 – niezwłocznie będziemy mogli rozpocząć Państwa sprawę.

Jeżeli nie są Państwo pewni kto ponosi odpowiedzialność za wypadek/obrażenia, proszę o kontakt z LITKRAFT a my pomożemy Państwu to ustalić.

OKRES TRWANIA PROCESU POZYSKANIA ODSZKODOWANIA

Bardzo ciężko przewidzieć jak długo dokładnie będzie trwać Państwa proces pozyskania odszkodowania. Nie ma formuły na podstawie której dałoby się to określić, gdyż każdy przypadek jest inny i w znacznej mierze zależy od tego jak bardzo jest on skomplikowany.

Oto trzy podstawowe czynniki mające wpływ na złożoność sprawy:

 

Niżej wymienione terminy mogą być stosowane jako referencje, ale są oparte na przypuszczeniu, że:

 

Charakter sprawy Przypuszczalny okres uzyskania odszkodowania
Wypadek samochodowy 4 – 9 miesięcy
Urazy doznane przy pracy 6 – 9 miesięcy
Poślizgnięcia, potknięcia, upadki 6 – 9 miesięcy
Zaniedbania medyczne 18 – 36 miesięcy

JAKIEGO ODSZKODOWANIA MOGĘ SIĘ SPODZIEWAĆ

W każdym indywidualnym przypadku suma odszkodowania za doznany uraz jest ustalana osobno, ze względu na wiele czynników.

Są dwa rodzaje kompensacji: Szkody Specjalne (Special Damages) i Szkody Ogólne (General Damages).

Szkody Specjalne – można je obliczyć dość łatwo, ponieważ wystarczy zsumować np. utracone przychody spowodowane wypadkiem np. utracone zarobki, koszty medyczne, remont samochodu itp..

Szkody Ogólne – ich obliczanie jest bardziej skomplikowanie, gdyż należy ocenić wartość urazu, jakie straty można będzie ewentualnie ponieść w przyszłości ze względu na utracone zarobki, jakie mogą być wydatki na zabiegi medyczne lub rehabilitacje.

Czynniki, które są uwzględniane w procesie uzyskiwania odszkodowania:

 

Są ustalone wytyczne na podstawie których są wyznaczane odszkodowania za doznane różne rodzaje urazów. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć  tutaj

JAK WYGLĄDA PROCES POZYSKIWANIA ODSZKODOWAŃ?

1. OSZACOWANIE

 

2. PODPISANIE UMOWY

 

3. PRZYGOTOWANIE LISTU ROSZCZENIA (LETTER OF CLAIM)

List Roszczenia to formalny list informujący osobę, która według Państwa jest odpowiedzialna za wypadek, że chcecie Państwo rozpocząć postępowanie mające na celu uzyskanie odszkodowania za doznany uraz.

Adwokaci przygotują List Roszczenia niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa następujących informacji:

List Roszczenia będzie wysłany do osoby od której chcecie Państwo domagać się odszkodowania.

W ciągu 21 dni mają oni potwierdzić, iż otrzymali List Roszczenia a w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania Listu zbadać skargę.

 

4. BADANIE LEKARSKIE

 

5. NEGOCJACJE ODNOŚNIE ODSZKODOWANIA

Celem strony pozwanej jest zawsze zmniejszenie sumy płatności, jednakże nasi adwokaci będą walczyć do końca, aby otrzymali Państwo takie odszkodowanie na jakie Państwo zasługują. Możliwe są następujące zakończenia procesu negocjacji:

 

6. OPŁATA ZA SKARGĘ

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli mają Państwo pytania i chcecie rozpocząć sprawę – prosimy o kontakt już teraz. Nasz zespół niezwłocznie skontaktuje się z Państwem w celu omówienia szczegółów.