fbpx

Przy Maszynach

 

JEŻELI W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT MIAŁEŚ WYPADEK W PRACY, MOŻESZ STARAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE

Jeżeli doznałeś urazu w pracy ze względu na uszkodzone lub niebezpieczne maszyny, możesz uzyskać odszkodowanie za swoje obrażenia.

Jeżeli używane maszyny są niebezpieczne, pracodawca musi wziąć pod uwagę zagrożenie i podjąć odpowiednie działania. Jeżeli tego nie dopilnował, może to oznaczać, iż zaniedbał swoje obowiązki. Twój pracodawca jest odpowiedzialny za każdą maszynę znajdującą się w miejscu pracy.

Używanie uszkodzonych maszyn może być bardzo niebezpieczne i może stanowić przyczynę różnych wypadków w miejscu pracy, skutkujących złamaniami kości, obrażeniami mózgu, a nawet śmiercią. W wyniku obrażeń może zostać rozpoczęta sprawa o odszkodowanie za wypadek w pracy.

Najczęstsze urazy będące wynikiem wypadków przy maszynach to:

Niektóre urazy mogą całkowicie zmienić życie poszkodowanej osoby lub uniemożliwić jej kontynuowanie pracy, co również wpłynie na jego lub jej życie.

CZY JA MOGĘ ROZPOCZĄĆ SPRAWĘ?

 1. Czy Państwo nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w okresie ostatnich 3 lat?
 2. Czy nieszczęśliwy wypadek był spowodowany nie z Państwa winy?
 3. Czy Państwo doznaliście szkody podczas wypadku drogowego?

Jeżeli odpowiedz na wszystkie pytania jest TAK, pilnie prosimy dzwonić do nas pod numerem tel. 078 9922 6666i od razu możemy rozpocząć Państwa sprawę.

Co dla Ciebie zrobimy

 • Bezpłatnie zapoznamy się z Twoim roszczeniem o odszkodowanie za urazy;
 • LITKRAFT zapewnia BEZPŁATNE konsultacje dla klientówj;
 • Po rozpatrzeniu Twojej sprawy poinformujemy, czy możemy zaoferować Ci umowę na zasadach NO WIN NO FEE (nie wygramy – nie płacisz);
 • Nie będziemy używać żargonu prawniczego – jeśli podejmiemy się prowadzenia Twojej sprawy, nie będziesz zaskoczony żadnymi nieprzyjemnymi niespodziankami.

CO BĘDZIE ZAWIERAĆ MOJE ODSZKODOWANIE?

 • rekompensatę za obrażenia ciała
 • rekompensatę za utratę zarobków i straty finansowe
 • rekompensatę za wydatki medyczne i koszty leków
 • opłaty poniesione na rehabilitację
 • rekompensatę za wydatki na przejazdy
 • rekompensatę za poniesione koszty prywatnej opieki

CZEGO LITKRAFT BĘDZIE POTRZEBOWAĆ OD CIEBIE?

Aby rozpocząć postępowanie, będziemy potrzebować:

 • datę, miejsce oraz opis wypadku
 • dane kontaktowe ewentualnych świadków
 • opis Twoich urazów, diagnozę medyczną i szczegóły leczenia
 • dowody na utracone zarobki i inne straty finansowe będące wynikiem urazu
 • inne dokumenty, które mogą być pomocne w sprawie.

Zachowaj pełną dokumentację wszelkich wydatków, będących wynikiem wypadku. Mogą być to koszty leczenia, przejazdów związanych z leczeniem a nawet koszty transportu członków rodziny, którzy odwiedzali Cię podczas leczenia.

NIE JESTEM PEWIEN CZY MOJE URAZY SĄ WYSTARCZAJĄCO POWAŻNE

Niemal każdy wypadek drogowy to traumatyczne przeżycie. Ze względu na szok i przyrost adrenaliny, który zawsze towarzyszy zdarzeniom tego typu możesz nie odczuwać bólu.

Niektóre urazy powypadkowe mogą być niewielkie lub słabo odczuwalne. Początkowo ludzie mogą wyglądać i czuć się dobrze, a urazy powstałe podczas zdarzenia mogą zostać niedostrzeżone przez osobę poszkodowaną lub lekarza.

Po każdym wypadku powinieneś bacznie obserwować swoje ciało i odczucia – objawy obrażeń mogą wystąpić z opóźnieniem. Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoje urazy będące wynikiem wypadku drogowego są wystarczająco poważne, porozmawiaj z jednym z naszych doradców, który wyjaśni czy należy Ci się odszkodowanie za doznane szkody.

JAKIEGO ODSZKODOWANIA MOGĘ SIĘ SPODZIEWAĆ?

Wysokość rekompensaty jaką możesz otrzymać za swoje obrażenia może się znacznie różnić, a to z tej prostej przyczyny, iż nie każdy uraz jest taki sam.

Istnieją ustalone wytyczne dotyczące wysokości odszkodowania za niektóre obrażenia, jakie można uzyskać. Więcej informacji można znaleźć tutaj

CO POWINIENEŚ ZROBIĆ NIEZWŁOCZNIE PO TYM, GDY MIAŁ MIEJSCE WYPADEK W PRACY

All employers have a responsibility to protect their employees, contractors and visitors from accidents and injuries.

If an employer provides with the necessary machinery and tools for the job, they also need to ensure the machines and claims for are maintained to a safe condition. In addition, they must provide training and show how to use them safely.

The workplace should be kept in a safe and tidy condition. Employees should be provided with suitable workstations. Premises should be clean and free from hazards. Doors, fire escapes and gates should not be obstructed.

All employees required to lift heavy objects should receive training to show them how to do this safely.

If job requires to wear safety wear, an employer must provide it as well.

If the – simply get in touch with us and we will identify if you have the grounds to make a claim.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

Wszyscy pracodawcy mają obowiązek chronić swoich pracowników, podwykonawców, interesantów oraz klientów przed wypadkami i urazami.

Jeżeli pracodawca zapewnił niezbędne do pracy urządzenia i narzędzia, powinien także zadbać o to by były bezpieczne i utrzymane w dobrym stanie. Dodatkowo, pracodawca powinien przeprowadzić szkolenie i wyjaśnić, w jaki sposób ich bezpiecznie używać.

Miejsce pracy powinno być bezpieczne i utrzymane w porządku. Pracownicy powinni mieć zapewnione odpowiednie stanowiska pracy. Teren pracy powinien być czysty i pozbawiony potencjalnych zagrożeń. Drzwi, wyjścia ewakuacyjne oraz bramy nie powinny być w żaden sposób zablokowane/zastawione.

Wszyscy pracownicy, którzy podnoszą ciężkie przedmioty powinni otrzymać szkolenia, które opisują jak wykonywać to w sposób bezpieczny.

Jeżeli praca wymaga noszenia odzieży ochronnej, musi być ona zapewniona przez pracodawcę.

Jeżeli Twojemu wypadkowi można było zapobiec poprzez zapewnienie większego bezpieczeństwa w miejscu pracy, skontaktuj się z nami a my ustalimy, czy są podstawy do rozpoczęcia postępowania w sprawie o odszkodowanie.

JAK WYGLĄDA PROCES POZYSKIWANIA ODSZKODOWAŃ?

 1. Oszacowanie
 2. Podpisanie Umowy
 3. Przygotowanie Listu Roszczenia (Letter Of Claim)
 4. Badanie Lekarskie
 5. Negocjacje Odnośnie Odszkodowania

Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć tutaj.

JEŚLI TWOJA SPRAWA ZOSTAŁA ODRZUCONA PRZEZ INNYCH PRAWNIKÓW

Nawet jeżeli Twoja sprawa została wcześniej odrzucona, skontaktuj się z nami, a my dopilnujemy abyś uzyskał odszkodowanie na jakie zasługujesz.

Zadzwoń do LITKRAFT teraz na 0208 635 5555 i rozpocznij swoją sprawę. Nasze biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku od 8 am do 7 pm oraz w soboty od 9 am do 3 pm.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli mają Państwo pytania i chcecie rozpocząć sprawę – prosimy o kontakt już teraz. Nasz zespół niezwłocznie skontaktuje się z Państwem w celu omówienia szczegółów.