fbpx
menu-icon

Процес на иска

 

НАШИТЕ АДВОКАТИ ПО НАРАНЯВАИЯТА  ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА РАЗБЕРЕТЕ ПРОЦЕСА НА ИСК С ПРОСТИ ДУМИ.

ДАЛИ MOЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ИСК?

Най-добрият начин да разберете дали е вазможно, е да ни се обадете на 0208 635 55 55

Или за бърза проверка, отговорете на следните три въпроса:

  1. Дали инцидента се случи през последните три години?
  2. Дали някои друг е виновен за злополука?
  3. Дали сте пострадали в резултат на инцидента?

 

Ако отговорихте ДА на трите въпроса, обадете ни се сега на 0208 635 5555 и ние ще можем да започнем иска веднага.

Ако не сте сигурни кой е виновен за злополука /нараняването  – обадете се на LITKRAFT и ние ще Ви насочим.

КОЛКО ВРЕМЕ ИСКА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ ОТНЕМЕ

Много е трудно да се предскаже колко време иска за обезщетение ще отнеме. Не съществува формула за изчисляване, като всеки иск е различен и най-вече зависи от това колко сложен е случая.
Три основни фактора, които трябват да се имат в предвид, са:

 

Сроковете по-долу могат да се използват за груба ориентация, но въпреки това те се основават на предположение, че отговорноста е призната и оздравяването се очаква в рамките на разумен период от време:

 

Вид на иска               Примерен период за изискване на компенсацията

Иск за пътен инцидент 4-9 месеца
Иск за инцидент на работното място 6-9 месеца
Иск за подхлазване, препъване и падане 6-9 месеца
Иск за медицинска небрежност 18-36 месеца

 

Най-добрата отправна точка, за да се разбере потенциалната дължина на вашия иск е да се обадите на 020 8635 5555

КОЛКО МОГА ДА ПОЛУЧА ЗА ТРАВМИТЕ СИ

Размерът на компенсации за вашето нараняване може да варира значително, просто защото не всяка травма е една и съща.

Има два вида компенсации: Финансови загуби (Special Damages ) и Загуби свързани с претърпяна травма (General Damages).

Финансови загуби обикновено са сравнително лесни да се изчислят, тъй като само трябва да се изчислят изгубените доходи, например загубени заплати, медицински разходи, ремонт на автомобила, акцес на застраховката и други.

Загуби свързани с претърпяна травма са по-сложни, тъй като е трудно да се изчисли стойността на вашата контузия, колко бъдещи приходи може да загубите, какви са бъдещите медицински разходи или разходите за социални грижи или рехабилитация.

Има някои насоки относно очакваната компенсация за определени видове травми.

Факторите, които се вземат под внимание, включват:

Има създадени насоки колко компенсация за някои травми можете да получите. Повече информация можете да намерите тук

КАКЪВ Е ПРОЦЕСА НА ИСКА

Нашите адвокати по нараняваията  ще ви помогнат да разберете процеса на иск с прости думи.

 

1. ОЦЕНКА

 

2. ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ

 

3. ИЗГОТВЯЕ НА ПИСМО ЗА ИСКА

Писмото за иска е официално писмо, в което уведомява лицето виновно за инцидента, че имате намерение да предявите иск за обезщетение от тях.

 

4. МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

 

5. ПРЕГОВОРИ – ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

 

6.  ИЗПЛАЩТАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯТА

Нужна ли Ви е помощ?

Ако имате нянакви въпроси или искате да започнете иск, пишете ни сега. Нашия приятелски колектив ще се свърже с Вас в най-скоро време