Chociaż większości doznawanych urazów są nieduże, jednak czasem zdarza się, iż uraz którego doznajemy powoduje niepełnosprawność bądź nawet śmierć.

CZY STRACĘ PRACĘ, JEŻELI ROZPOCZNĘ PROCES SĄDOWY

W Wielkiej Brytanii nikt nie może zostać zwolniony z powodu rozpoczęcia procesu sądowego odnośnie doznanego urazu w miejscu pracy. Jednak w wypadku kiedy nie jesteście Państwo pewni swojego bezpieczeństwa i utraty pracy, prosimy o kontakt z firmą LITKRAFT pod numerem tel. 078 9922 6666 a my udzielimy Państwu darmowej porady.

Wszystkie firmy muszą mieć ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy, dlatego odszkodowanie będzie uzyskiwane nie od pracodawcy, ale od firmy ubezpieczeniowej.

JAK NALEŻY SIĘ ZACHOWAĆ JEŻELI MIAŁ MIEJSCE WYPADEK W PRACY

 1. Należy zebrać jak najwięcej informacji z miejsca, gdzie był wypadek. Jeżeli istnieje taka możliwość należy zrobić zdjęcia miejsca, gdzie doznaliście urazu i zanotować przyczyny dlaczego według Państwa nastąpił wypadek. Niektóre dowody mogą być niedostępne po pewnym czasie od wypadku, dlatego niezmiernie ważnym jest aby je zarejestrować jeżeli w przyszłości postanowicie wystąpić o odszkodowanie z tytułu doznanego urazu. Jeżeli jest potrzeba, skorzystajcie z metra, wskażcie głębokość/wysokość urządzeń itp.
 2. Wypadek należy odnotować w książce przeznaczonej na wpisy wydarzeń w pracy (accident book). Jeżeli w miejscu pracy nie ma takiej książki, powinniście krótko opisać wypadek, oraz doznane urazy a następnie wysłać sporządzoną notatką do pracodawcy, gdzie kopię należy zostawić dla siebie jako dowód. Odpowiedzialność za zarejestrowanie wypadku należy do Państwa.
 3. Niezwłocznie po wypadku należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc do lekarza lub najbliższego szpitala. Nawet jeżeli myślicie, że nie potrzebujecie pomocy medycznej, należy pamiętać iż nie wszystkie obrażenia są widoczne i odczuwalne w pierwszej chwili. Lekarz który będzie Państwa badał po wypadku sporządzi również notatkę, która później może okazać się bardzo pomocna jako dowód odnośnie urazu/szkody.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ: będąc w szoku możecie Państwo nie odczuwać bólu. Niektóre urazy są lekkie, inne mogą być tylko lekko widoczne i nie od razu można je dostrzec. Początkowo człowiek może czuć się dobrze i nawet lekarz może nie dostrzec urazu wewnętrznego. W przypadku kiedy po pewnym czasie zaczniemy odczuwać skutki wypadku, powinniśmy jak najszybciej zwrócić się o pomoc do najbliższego lekarza.

 

OBOWIĄZKI/ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

Wszyscy pracodawcy zobowiązani są ochronić swoich pracowników, kontrahentów oraz gości od wypadków oraz możliwości doznania urazów w miejscu pracy:

 • Jeżeli pracodawca zapewnia niezbędne narzędzia oraz maszyny do wykonywania pracy, jest on zobowiązany upewnić się, iż urządzenia te są bezpieczne w użyciu. Ponadto powinien on przeprowadzić szkolenie dla pracowników jak prawidłowo korzystać ze sprzętu.
 • Pomieszczenie w którym pracujemy powinno być czyste i bezpieczne. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich stanowisk pracy.
 • Drzwi awaryjne muszą być oznaczone w sposób widoczny i nie powinny być niczym zablokowane.
 • Pracownicy podnoszący ciężkie przedmioty powinni przejść szkolenie informujące o bezpiecznych technikach pracy z takim obciążeniem.
 • Jeżeli praca wymaga posiadania ubrania ochronnego, pracodawca zobowiązany jest zaopatrzyć każdego pracownika w niezbędny zestaw ubrań.

 

Wzorując się na powyższych punktach, jeżeli uważają Państwo iż można było zapobiec wypadkowi w pracy prosimy o kontakt a my doradzimy, czy istnieje wystarczająco dużo przesłanek ku temu aby rozpocząć proces starania się o odszkodowanie.

JAKIE DANE SĄ NIEZBĘDNE

Aby rozpocząć sprawę o odszkodowanie za uraz doznany podczas wypadku w pracy potrzebujemy:

 • Informację o wypadku: jak, gdzie i kiedy
 • Kontakty do świadków
 • Dane odnośnie doznanych urazów, zaświadczenie lekarskie oraz opis jakie leczenie zostało podjęte
 • Dowód odnośnie utraconych zarobków oraz innych strat i wydatków finansowych które są nastjępstwem doznanego urazu
 • Inne dokumenty, które mogą pomóc w Państwa sprawie

Bardzo ważnym jest aby zbierali Państwo wszelkie potwierdzenia wydatków które były następstwem wypadku, a które udowadniają, iż doznali Państwo finansowej szkody z powodu urazu. Mogą to być rachunki za prywatne usługi lekarskie, wydatki za transport taksówką do lekarza, lub nawet wydatki transportowe osób bliskich, którzy odwiedzali Państwa w szpitalu.

 

JEŻELI PAŃSTWA SPRAWA BYŁA ODRZUCONA PRZEZ INNYCH ADWOKATÓW

Nawet jeżeli Państwa sprawa była odrzucona przez innych adwokatów, prosimy o kontakt z nami a my postaramy się Państwu pomóc.

Prosimy o kontakt już teraz pod numerem tel. 0208 635 5555 lub 078 9922 6666 (Marcin 24/7) a firma LITKRAFT zajmie się Twoją sprawą.

Godziny pracy biura: pn-pt od 8:00 do 19:00 (sob. od 9:00 do 15:00).

Usługi