Jeżeli doznali Państwo urazu fizycznego lub psychicznego podczas ataku na Państwa osobę, możecie zwrócić się z prośbą o odszkodowanie. Mogą Państwo ubiegać się o odszkodowanie nawet jeżeli osoba, która dokonała przestępstwa nie została złapana i ukarana.  Nawet jeżeli proces ten może być skomplikowany i może trwać długo, firma LITKRAFT wytłumaczy cały proces i pomoże uzyskać odszkodowanie, które jak najbardziej się Państwu należy.

CO NALEŻY ROBIĆ ZARAZ PO ATAKU

 1. Powinni Państwo niezwłocznie zgłosić się na policję i powiadomić o przestępstwie. Policja sporządzi notatkę, która otrzyma numer pod którym będzie zarejestrowane dane wydarzenie. Należy zanotować sobie dany numer, który będzie potrzebny w dalszym procesie postępowania odszkodowawczego.
 2. Należy odnaleźć świadków i zanotować ich dane.
 3. Jak najwcześniej po wydarzeniu należy udać się do lekarza lub szpitala. Nawet w przypadku, jeżeli myślicie iż nie potrzebujecie pomocy medycznej, lekarz zarejestruje Państwa obrażenia, którą to notatkę będzie można później wykorzystać jako dowód w sprawie o odszkodowanie.
CO WARTO WIEDZIEĆ
 • będąc w szoku możecie Państwo nie odczuwać bólu. Niektóre urazy są lekkie, inne mogą być tylko lekko widoczne i nie od razu można je dostrzec. Początkowo człowiek może czuć się dobrze i nawet lekarz może nie dostrzec urazu wewnętrznego. W wypadku kiedy po pewnym czasie zaczniemy odczuwać skutki ataku, powinniśmy jak najszybciej zwrócić się o pomoc do najbliższego lekarza.
 • Jest nadzwyczaj ważne aby zebrać wszystkie rachunki, które udowadniają, że  doznaliście Państwo finansowej szkody z powodu urazu. Mogą to być czeki za prywatne usługi lekarskie, wydatki na transport do lekarza, albo nawet koszty wizyty osób bliskich w szpitalu.
KTO MA PRAWO OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE?

W wypadku przestępstwa kryminalnego, możecie otrzymać kompensację jeżeli:

 • Byliście ofiarą przestępstwa.
 • Przestępstwo było dokonane nie z Państwa winny.
 • Doznaliście szkody, kiedy próbowaliście zatrzymać przestępstwo.
 • Doznaliście psychologicznego szoku, w momencie gdy byliście świadkiem stosowania przemocy przeciwko osobom bliskim.
 • Jesteście rodzeństwem osoby, która zginęła podczas przestępstwa.
MOŻECIE OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE ZA:
 • Doznanie psychologicznego bądź fizycznego urazu;
 • Przemoc seksualną bądź fizyczną;
 • Stratę dochodu;
 • Wydatki specjalne;
 • Płatności związane z utratą rodziców/opiekunów;
 • Koszty pogrzebu.
KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O ODSZKODOWANIE:
 • Małżonek lub partner (jeżeli w tym czasie mieszkaliście razem).
 • Rodzice, rodzice adopcyjni lub opiekunowie.
 • Dzieci osoby poszkodowanej.
JAKIE DANE SĄ NIEZBĘDNE

Aby rozpocząć sprawę potrzebujemy:

 • Informację o wypadku: jak, gdzie i kiedy
 • Kontakty do świadków
 • Dane odnośnie doznanych urazów, zaświadczenie lekarskie oraz opis jakie leczenie zostało podjęte
 • Dowód odnośnie utraconych zarobków oraz innych strat i wydatków finansowych które są powodem doznanego urazu
 • Inne dokumenty, które mogą pomóc w Państwa sprawie

Bardzo ważnym jest aby zbierali Państwo wszelkie potwierdzenia wydatków które były następstwem wypadku, a które udowadniają, iż doznali Państwo finansowej szkody z powodu urazu. Mogą to być rachunki za prywatne usługi lekarskie, wydatki za transport taksówką do lekarza, lub nawet wydatki transportowe osób bliskich, którzy odwiedzali Państwa w szpitalu.

 

JEŻELI PAŃSTWA SPRAWA BYŁA ODRZUCONA PRZEZ INNYCH ADWOKATÓW

Nawet jeżeli Państwa sprawa była odrzucona przez innych adwokatów, prosimy o kontakt z nami a my postaramy się Państwu pomóc.

Prosimy o kontakt już teraz pod numerem tel. 0208 635 5555 lub 078 9922 6666 (Marcin 24/7) a firma LITKRAFT zajmie się Twoją sprawą.

Godziny pracy biura: pn-pt od 8:00 do 19:00 (sob. od 9:00 do 15:00).

Usługi