Въпреки, че някои от тези наранявания са незначителни, те все пак могат да доведат до финансови загуби и дори трайна загуба на трудоспособност или смърт.

ДАЛИ обезщетяването ЩЕ се ОТРАЗИ на моята работа?

Във Великобритания Вие не можете да бъдете уволнени за започване на иск за травма срещу работодателя си. Но ако все пак се притеснявате за загуба на работно място в резултат на иска, трябва да ни се обадите на 020 8635 5555  за безплатна експертна консултация.

 

Всички фирми трябва да бъдат осигурени в случай, че някой е контузен по време на работа, така че искът Ви е покрит чрез застраховката на компанията. Докато те имат застраховка, Вие не правите иск директно срещу работодателя си и обезщетението се изплаща от застраховка на компанията.

Какво трябва да направите веднага след инцидента:

  1. Запишете толкова информация, колкото можете на мястото на вашата злополука. Ако сте паднали направете снимки на дефекта, който Ви накара да се препънете и паднете. Ако е необходимо, използвайте линийка/ролетка, за да покажете височината / дълбочината на дефекта.
    Някои доказателства  може да не са на разположение по-късно, ако желаете да направите иск за инцидент нанесъл телесна повреда.
  2. Трудова злополука трябва да бъде записана в книгата за инциденти. Ако на вашето работно място няма книга за инциденти, трябва да напишите кратко описание на произшествието и нараняванията и да ги изпратите на работодателя си и да си оставите копие. Това е вашата отговорност да се уверите, че инцидента е регистриран!
    Ако сте самостоятелно заети, имате правна отговорност да докладвате инциденти причиняващи травма на служител отговорен за Трудовата безопасност или на отдела за здравето на околната среда на местната власт.
  3. Потърсете медицинска помощ и лечение или в болница или от вашия семеен лекар във възможно най-скоро време след вашата злополука. Дори и ако мислите, че не Ви е необходимо медицинско лечение, някои наранявания не могат да бъдат забелязани веднага. Лекарят ще запише вашите наранявания и това ще ви помогне по време на процеса на иска.

ВНИМАНИЕ: травмата може да прикрие болката на някои наранявания, уверете се, че сте внимателно прегледани  дори ако се чувствате добре.

ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Всички работодатели имат отговорност да защитават своите служители, изпълнители и посетители от инциденти и наранявания.

Ако работодателят осигурява необходимите машини и инструменти за работа, той също трябва да гарантира,че машините и инструментите се поддържат в изправно състояние. Той трябва да обучи и да покаже как да ги използват безопасно.

Работното място трябва да е безопасно и в подредено състояние. Служителите трябва да бъдат снабдени с подходящо работно място. Помещенията трябва да са чисти и обезопасени. Врати, противопожарни изходи и порти не трябва да са блокирани по никакъв начин.

Всички служители които трябва да вдигат тежки предмети трябва да бъдат обучени как да го правят безопасно.

Ако работата изисква специално работно облекло работодателят трябва да го предостави.
Ако инцидетна можеше да бъде предотвратен чрез по-добра безопасност на вашето работно място- просто се свържете с нас и ние ще Ви посъветваме, ако имате основание да предявявате иск.

КАКВО КОМПЕНСАЦИЯТА ПОКРИВА
КАКВО LITKRAFT СЕ НУЖДАЕ ОТ ВАС

Сфери на дейност