Можете дори да потърсите обезщетение даже ако лицето, което е извършило актът не е бил обвинен или дори хванат.
Въпреки, че този процес може да бъде сложен и да отнеме много време, LITKRAFT ще обясни как работи системата и ще ви помогне да направите иск.

Какво трябва да направите веднага след травма от криминално престъпление

 1. Престъплението свързано с вас трябва да се докладва в полицията и да получите номер на инцидента.
 2. Вземете данните за контакт на всички свидетели на престъплението.
 3. Отидете до болницата или личния лекар. Дори да не е необходимо медицинско лечение, лекарят ще запишете вашите наранявания и това ще ви помогне по време на процеса на иска.

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ

 • Някои наранявания може да не са непосредствено очевидни като шокът и адреналинът могат да скрият симптомите. Затова потърсете медицинска помощ, ако започнете да се чувствате болка по-късно.
 • Пазете всички касови бележки за всички медицински разходи; може да е възможно да претендирате да Ви се възтановят.

Кой има право на обезщетение?

Вие може да имате право на компенсация за криминално нараняване, ако:

 • Сте били жертва на насилие.
 • По никакъв начин не сте виновен за инцидента.
 • Сте претърпяли контузия, като сте предприели разумни мерки, за да спрете престъпление.
 • Сте психологически наранени като свидетел на криминално престъпление в което любим човек е жертва или от последиците от такова събитие.
 • Вие сте роднина на някой, който е загинал в резултат на криминално престъпление.

Можете да получите обезщетение за следното:

 • Психическо или физическо нараняване вследствие на насилие;
 • Сексуално или физическо насилие;
 • Загуба на доходи;
 • Плащания на специални разходи;
 • Плащания за загуба на родителски услуги и финансова зависимост;
 • Погребални и траурни разходи.

КОЙ МОЖЕ ДА претендират за обезщетение:

 • Съпруг/а или партньор, доказвайки че сте живели заедно в момента
 • Родителски настойник
 • Децата на жертвата

КОГА БИ ТРЯБВАЛО да започнете иск за травма от престъпление?
Трябва да започните веднага щом е възможно да го направите, но Вие имате две години след травмата, за да започнете иск за компенсация. Въпреки това, ако сте били подложени на насилие като дете, това може да се варира.

КАКВО LITKRAFT СЕ НУЖДАЕ ОТ ВАС

Сфери на дейност